MNEEN

KIKINDSKI MLIN

Kikindski mlin pripada grupi velikih preduzeća, čije su glavne prestižne reference: kvalitet, tradicija, čuveno brašno, stručni i kreativni ljudski potencijal. Proizvodi sa zaštitnim znakom Kikindskog mlina i dominirajućim sloganom "Čuveno kikindsko brašno" , danas su sinonim vrhunskog kvaliteta i garancija pouzdanosti. O svemu ovome svjedoči i mnoštvo priznanja, nagrada i medalja stečenih širom svijeta.

Website: www.kikindskimlin.rs