MNEEN

Struktura

Škorpion d.o.o  je osnovan 1991. godine kao porodična firma. Širenjem i unapređivanjem poslovanja, jedan od prioriteta je bio ulaganje u kvalitetan kadar, te danas naša kompanija ima preko 80 zaposlenih organizovanih u više sektora, kako bi našim partnerima na najbolji način pružili kompletnu uslugu:

  • Menadžment
  • Prodaja
  • Nabavka
  • Distribucija
  • Logistika
  • Marketing
  • Razvoj
  • Finansije
  • Računovodstvo
  • IT