MNEEN

Distribucija

U vlastitom voznom parku posjedujemo (najmodernija) dostavna vozila različitih temperaturnih režima, kao i skladišni prostor najsavremenijih rashladnih komora i tehnologija čuvanja proizvoda, koji uz kvalitetno razvijenu prodajnu i distributivnu mrežu sa nacionalna pokrivenosću obezbjedjuju efikasnu, sigurnu i brzu dostavu do vašeg objekta!