MNEEN

Certifikati i nagrade

Od osnivanja naše  firme, neprekidnim usavršavanjem  trudimo se da poslovanje uskladimo sa pozitivnim pravnim propisima i zahtjevima partnera i krajnjih potrošača. Pouzdanost naših usluga potvrđuju brojni certifikati, koji osiguravaju kvalitet usluga i organizacije prema međunarodnim standardima, što je i prioritet našeg poslovanja.

Kako bi odgovorili svim zahtjevima principala konstantno pratimo nove poslovne trendove, a uspjeh i kontinuirani rast kao i ostvarivanje strateških ciljeva firme  postižemo zahvaljujući kvalitetnom kadru. Upravo zato se trudimo da njegujemo podsticajan poslovni ambijent i timski duh, svjesni da su ljudi najvažniji resurs naše firme.