MNEEN

Marketing

Prateći strateške ciljeve naše kompanije i poslovne planove principala, posebnu pažnju posvećujemo marketing aktivnostima kako bi na najbolji mogući način održali i povećali udio na tržištu. Analiziranjem lokalnog tržišta, naš marketing tim planira, oblikuje i realizuje marketing strategiju za svakog principala pojedinačno, kako bi ostvarili najbolje rezultate.
U tu svrhu za naše tržište organizujemo sve vrste ATL i BTL aktivnosti.