MNEEN

MAGNEZIJUM DOPRINOSI OČUVANJU ZDRAVLJA Mg Mivela

Blagotvorni efekt magnezijuma na zdravlje organizma.

Mg Mivela čuva i održava normalan nivo magnezijuma u organizmu

Pijenjem Mivele, obezbjeđujemo konstantnu koncetraciju magnezijuma u organizmu bez velikih oscilacija, koje u drugim prilikama (kao što je unošenje magnezijuma putem suplemenata) nastaju i koje mogu imati često negativne efekte.

Mg Mivela poboljšava funcionisanje nervnog sistema
U situacijama psihičkog stresa i povećane napetosti i anksioznosti, koji mogu biti posledica smanjenog nivoa ćelijskog magnezijuma, pijenjem Mivele ublažavaju se reakcije organizma na stresne podražaje.

Mg Mivela pomaže u održavanju imunološkog sistema

Pijenjem Mivele, magnezijum iz ove vode se uključuje u funkciju odbrambenog sistema organizma, povećavajući funkcionalnu sposobnost ćelijskog i tkivnog odbrambenog sistema.

Mg Mivela i trudnoća

Magnezijum iz Mivele aktivno učestvuje u procesu razvijanja normalne trudnoće i njenog terminskog završetka uspješnim očekivanjem porođaja. Poznato je da je smanjena koncentracija magnezijuma značajan patogenetski faktor za nastanak prijevremenih porođaja. Zato se Mivela preporučuje svim trudnicama imajući pri tome u vidu njene efekte na diurezu i funkciju kardiovaskularnog sistema.

Mg Mivela i lijep izgled

Pijenjem Mivele, odnosno unos njenih minerala, ima značajnu ulogu u sprovođenju programa individualnih ili organizovanih održavanja postojećeg izgleda, održavanja postojećeg kvaliteta života i njegovog popravljanja u različitim programima revitalizacije organizma (wellness programi) kao i u programima protiv starenja (antiage programi).

Magnezijum doprinosi stabilizaciji rada srca

Magnezijum, koji je u obliku pogodnom za brzi prelazak u krvotok, prvo ostvaruje svoje efekte na nivou krvih sudova i srca, smanjujući pri tome tonus krvih sudova, i stabilizujući srčanu aktivnost, a onda djeluje ulaskom u sve ćelije organizma, ostvaruje poznate efekte na nivou ćelija nervnog sistema vršeći njihovu stabilizaciju a time i njihovu smanjenu nadražljivost.

Magnezijum doprinosi stabilizaciji krvnog pritiska

Magnezijum stabilizuje krvni pritisak na dva načina: tako što magnezijum smanjujući tonus glatke muskulature krvnih sudova, smanjuje veličinu perifernog otpora i sa druge strane stabilizujući srčanu aktivnost direktno utiče na vrijednost krvnog pritiska.

Mg Mivela učestvuje u regulaciji nivoa šećera u krvi

Mg Mivela pomaže tako što magnezijum iz ove vode olakšava vezivanje insulina za receptore ćelijske membrane i time pomaže u smanjenju šećera u krvi.

Mg Mivela pospješuje diurezu

Magnezijum iz Mg Mivele djeluje stimulativno na bubrege da povećaju volumen izlučene mokraće, što ima značaja na vrijednost krvnog pritiska kao i u pomoći terapiji različitih urinarnih infekcija i u bržoj eliminaciji eventualno prisutnih konkremenata. Povećanom diurezom koja nastaje unosom vode Mivela olakšava se eliminacija mikroliaze, a kod prisutnih većih konkremenata, magnezijum iz Mivele prisutan u urinarnom traktu istiskuje iz konkremenata kalcijum i time kamen nerastvorljiv u vodi, pretvara u hlebu i rastvorljivu u vodi tvorevinu koju je onda lakše eliminisati.

Mg Mivela pomaže bržem oporavku organizma poslije fizičkog napora

Jedan od faktora zamora i produženog oporavka nakon zamora je i smanjena količina unutar ćelijskog magnezijuma. Unošenjem vode Mg Mivela, kod osoba koje se bave fizičkim radom a posebno kod sportista i rekreativaca se eliminiše faktor zamora i produženog oporavka nastalog zbog smanjene količine magnezijuma. Iz tih razloga se kod svih koji se bave fizičkom aktivnošću, bez obzira na uzrast, a posebno kod onih koji se bave organizovanom fizičkom aktivnošću (sportisti) preporučuje da u toku sportske aktivnosti piju Mivelu, što je i pokazano u ranijim istraživanjima kod sportista. Zato se Mg Mivela preporučuje svima koji se bave sportom.

Mg Mivela pomaže opštem metaboličkom stanju organizma

Pijenjem Mg Mivele se obezbjeđuje stabilizacija ćelijskih funkcija i time doprinosi ukupnom normalnom fukcionisanju metaboličkih funkcija organizma.

Comments are closed.